Ilmastointijärjestelmien paineistus

Ilmanvaihtokanavien painetestaukset

Tiiviys on tärkeä tekijä ilmastointijärjestelmän toiminnassa. Ilmanvaihtokanavien mahdolliset vuodot voivat aiheuttaa muun muassa seuraavanalisia häiriöitä:
• energiankulutuksen kasvaminen
•    melu
•    vaaratilanteet tulipalojen ollessa kyseessä
•    tehokkuuden heikentyminen
•    saasteiden ja hajujen leviäminen
Ilmanvaihtokanavien tiheys määritellään painetestauksella, jossa mitataan vuotoilman määrä yhtä kanavan ulkopinnan neliömetriä kohden (l/sm²).
Koko järjestelmä on tarkistettava seuraavissa tapauksissa:
•    Ilmanvaihtokanavissa kulkee myrkyllisiä tai syövyttäviä kaasuja tai muita terveydelle haitallisia aineita sisältävää ilmaa
•  Paikoissa, joissa ilmanvaihtokanavia ei voi korjata myöhemmin ilman rakenteita purkamatta
•   Vaurioituneet ilmanvaihtokanavat

Mittauksessa käytettävät mittauslaitteet ja mittausalueet valitaan teknisten tietojen TSI VELOCICALC Plus 8385-M-FI  mukaisesti
Mittausalue:       ilmannopeus kuumalankalla 0-50 m/s
ilmannopeus Pitot –putkella 1,27-78,7 m/s
paine-erot -1245 – 3735 Pa
suhteellinen ilmankosteus 0-95 %
lämpötila -17,8 – 93,3 °C