Melutason mittaukset

Melutason mittaaminen:

Suoritamme vastaavat mittaukset paikanpäällä kodin tai työpaikan melutason voimassaolevia määräyksiä vastaavuuden sekä turvallisuuden selvittämiseksi.
AMECON OÜ suorittaa teknisten järjestelmien (ilmastointi, jäähdytys jne.) melutasojen mittauksia sekä ulko- että sisätiloissa.

Lainsäädäntö:

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003
Melutason mittaukset suoritetaan SFS 5517 “Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset.”, standardit  ISO 16032:2004 mukaisesti.

Mittausinstrumentit:

Quest 2400: 30-140 dBA
40-140 dBC

Cesva SC310: 23-137 dBA
140 dB